• Art. 130. - Kontrola wyk...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 130. przec.praniu pienięd


Kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane

1.
Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „kontrolą”.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawują także:
1)
na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem art. 131 rodzaje kontroli ust. 1, 2 i 5:
a) Prezes NBP – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu tej ustawy,
b) KNF – w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,
c) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d) prezesi sądów apelacyjnych – w odniesieniu do notariuszy,
e) naczelnicy urzędów celno-skarbowych – w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy;
2)
na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie – w odniesieniu do stowarzyszeń;
3)
na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie – w odniesieniu do fundacji.
3.
W podmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, zadania związane bezpośrednio ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli mogą być powierzone wyłącznie osobie, która posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli oraz daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
Art. 130. Kontrola wykonywania obowiązków ustawowych prze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...