• Art. 133. - Upoważnienie...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 133. przec.praniu pienięd


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

1.
Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 zadania Generalnego Inspektora ust. 2, zwanych dalej „kontrolerami”.
2.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest udzielane w formie pisemnej i zawiera:
1)
podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
3)
datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4)
imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej;
5)
oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;
6)
miejsce przeprowadzenia kontroli;
7)
przedmiot oraz zakres kontroli;
8)
datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;
9)
podpis osoby udzielającej upoważnienia;
10)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.
Art. 133. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...