• Art. 151. - Właściwość o...
  27.11.2022
Obserwuj akt

Art. 151. przec.praniu pienięd


Właściwość organów w sprawach nakładania kar administracyjnych

1.
W drodze decyzji:
1)
Generalny Inspektor – w zakresie naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli, o której mowa w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c–e oraz pkt 2 i 3, nakłada kary administracyjne, o których mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 1, 2 i 5;
2)
Prezes NBP – w zakresie naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli, o której mowa w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. a, nakłada kary administracyjne, o których mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 1–3 i 5;
3)
KNF – w zakresie naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli, o której mowa w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. b, nakłada kary administracyjne, o których mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1.
2.
Karę administracyjną, o której mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 3, na:
1)
instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 11, prowadzące działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe nakłada Prezes NBP;
2)
instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 20, nakłada minister właściwy do spraw finansów publicznych;
3)
instytucje obowiązane objęte nadzorem, zgodnie z art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym nakłada KNF.
3.
Karę administracyjną, o której mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 4, w zakresie sprawowanego nadzoru bankowego nakłada KNF.
4.
Organy, o których mowa w ust. 1, mogą odstąpić od wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kar administracyjnych, w przypadku gdy naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 147 niedopełnienie obowiązków podlegające karze administracyjnej lub art. 148 niedopełnienie obowiązków podlegające karze administracyjnej, nie ma charakteru poważnego, a instytucja obowiązana wykonała zalecenia pokontrolne.
Art. 151. Właściwość organów w sprawach nakładania kar ad... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...