• Art. 184. - Przepisy prz...
  24.02.2024
Obserwuj akt

Art. 184. przec.praniu pienięd


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do instytucji obowiązanych niebędących instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197 utrata mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi nie stosuje się.
2.
W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane niebędące instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197 utrata mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, realizując obowiązki, o których mowa w art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora, art. 86 zawiadomienie Generalnego Inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, art. 89 obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ust. 8 i art. 90 zawiadomienie Generalnego Inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem, nie przekazują do Generalnego Inspektora formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77 formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.
3.
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, w celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora, art. 86 zawiadomienie Generalnego Inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, art. 89 obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ust. 8 i art. 90 zawiadomienie Generalnego Inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem, instytucje obowiązane niebędące instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197 utrata mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przekazują do Generalnego Inspektora formularz, o którym mowa w art. 77 formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.
Art. 184. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...