• Art. 19. - Komitet Bezpi...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 19. przec.praniu pienięd


Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

1.
Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej „Komitetem”, pełniący funkcje opiniodawczą i doradczą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2.
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1)
opiniowanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
2)
wydawanie opinii w zakresie zasadności zastosowania zaleceń Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 6 wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawy ust. 4 dyrektywy 2015/849;
3)
opiniowanie strategii, o której mowa w art. 31 projekt strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ust. 1, a także dokonywanie przeglądu postępów w jej realizacji;
4)
wydawanie rekomendacji dotyczących zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu szczególnych środków ograniczających;
5)
opiniowanie wniosków o uznanie za bezprzedmiotowe stosowania wobec osoby lub podmiotu szczególnych środków ograniczających;
6)
dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7)
przedstawienie opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Art. 19. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...