• Art. 25. - Krajowa ocena...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 25. przec.praniu pienięd


Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

1.
Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej „krajową oceną ryzyka”, we współpracy z Komitetem, jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi.
2.
Przy przygotowywaniu krajowej oceny ryzyka Generalny Inspektor bierze pod uwagę sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawy ust. 1–3 dyrektywy 2015/849.
3.
Generalny Inspektor weryfikuje aktualność krajowej oceny ryzyka i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, opracowuje krajową ocenę ryzyka.
4.
Informacje zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 14 roczne sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora ust. 1, są uwzględniane przez Generalnego Inspektora przy opracowywaniu krajowej oceny ryzyka.

Art. 25. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...