• Art. 29. - Zakres inform...
  04.03.2024
Obserwuj akt

Art. 29. przec.praniu pienięd


Zakres informacji zawartych w krajowej ocenie ryzyka

1.
Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:
1)
opis metodyki krajowej oceny ryzyka;
2)
opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
3)
opis obowiązujących regulacji dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
4)
wskazanie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem;
5)
wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
6)
identyfikację zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7)
wnioski wynikające z danych statystycznych gromadzonych na potrzeby sprawozdania, o którym mowa w art. 14 roczne sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora ust. 1;
8)
wskazanie organu realizującego zadania jednostki analityki finansowej oraz jednostek współpracujących wykonujących zadania określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym organów oraz podmiotów, o których mowa w art. 104 udostępnianie informacji i dokumentów na potrzeby postępowania karnego, art. 105 podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora i art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane, oraz opis procedur wynikających z przepisów, w tym przepisów wewnętrznych, regulujących wykonywanie tych zadań, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne;
9)
informacje o zaangażowanych przez organy i podmioty, o których mowa w pkt 8, zasobach ludzkich oraz środkach przeznaczonych przez te organy i podmioty do wykonywania zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne.
2.
W krajowej ocenie ryzyka Generalny Inspektor może określić ryzyka typowe dla poszczególnych rodzajów instytucji obowiązanych, które nie wymagają dokumentowania w ocenach ryzyka sporządzanych przez te instytucje.
3.
Generalny Inspektor przedstawia Komitetowi krajową ocenę ryzyka do zaopiniowania.
Art. 29. Zakres informacji zawartych w krajowej ocenie ry... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...