• Art. 58. - Obowiązek zgł...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 58. przec.praniu pienięd


Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1)
spółki jawne;
2)
spółki komandytowe;
3)
spółki komandytowo-akcyjne;
4)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
4a)
proste spółki akcyjne;
5)
spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983);
6)
trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
7)
spółki partnerskie;
8)
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
9)
spółki europejskie;
10)
spółdzielnie;
11)
spółdzielnie europejskie;
12)
stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
13)
fundacje.
Art. 58. Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...