• Art. 59. - Zakres inform...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 59. przec.praniu pienięd


Zakres informacji podlegających zgłoszeniu do Rejestru

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
1)
dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych:
a) nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,
b) formę organizacyjną,
c) siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,
e) NIP, o ile został nadany;
2)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych pkt 1–5 i 7–13:
a) imię i nazwisko,
b) każde posiadane obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;
3)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych pkt 6:
a) imię i nazwisko,
b) każde posiadane obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,
f) w przypadku, o którym mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.
Art. 59. Zakres informacji podlegających zgłoszeniu do Re... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...