• Art. 61b. - Postępowanie...
  27.11.2022
Obserwuj akt

Art. 61b. przec.praniu pienięd


Postępowanie wyjaśniające w sprawie prawidłowości i aktualności informacji zgromadzonych w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

1.
Organ właściwy w sprawach Rejestru może wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia, czy informacje zgromadzone w Rejestrze są prawidłowe i aktualne. Informację o wszczęciu oraz zakończeniu postępowania zamieszcza się w Rejestrze.
2.
Organ właściwy w sprawach Rejestru może wydać decyzję o sprostowaniu danych w Rejestrze. Decyzja zastępuje zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 59 zakres informacji podlegających zgłoszeniu do Rejestru.
3.
Do postępowania w pierwszej instancji w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 9 zasada informowania stron postępowania, art. 11 zasada wyjaśnienia zasadności przesłanek załatwienia sprawy, art. 13 zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych, art. 31 uprawnienia organizacji społecznych, art. 61 wszczęcie postępowania administracyjnego § 4, art. 73 udostępnianie stronie akt sprawy, art. 78 uwzględnianie wniosków dowodowych stron i art. 79 zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 61b. Postępowanie wyjaśniające w sprawie prawidłowoś... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...