• Art. 72. - Informacje o ...
  27.11.2022
Obserwuj akt

Art. 72. przec.praniu pienięd


Informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi

1.
Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 11, 13–15a i 18, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o:
1)
przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;
2)
wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, z wyjątkiem:
a) transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem płatniczym i rachunkiem lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej,
b) krajowego transferu środków pieniężnych z innej instytucji obowiązanej,
c) transakcji związanej z gospodarką własną instytucji obowiązanej, która została przeprowadzona przez instytucję obowiązaną we własnym imieniu i na własną rzecz, w tym transakcji zawartej na rynku międzybankowym,
d) transakcji przeprowadzonej w imieniu lub na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
e) transakcji przeprowadzonej przez bank zrzeszający banki spółdzielcze, jeżeli informacja o transakcji została przekazana przez zrzeszony bank spółdzielczy,
f) przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych wykonanego na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.
2.
Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy również transferu środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz odbiorcy, którego dostawcą usług płatniczych jest instytucja obowiązana.
3.
Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji.
4.
Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 13, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o czynnościach wymienionych w tym przepisie, których równowartość przekracza 15 000 euro.
5.
Instytucje obowiązane przekazują informacje w terminie 7 dni od dnia:
1)
przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych – w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wykonania transakcji płatniczej transferu środków pieniężnych – w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
udostępnienia środków płatniczych odbiorcy – w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2;
4)
przeprowadzenia albo pośredniczenia w przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych – w przypadku informacji, o których mowa w ust. 3;
5)
sporządzenia aktu notarialnego – w przypadku informacji, o których mowa w ust. 4.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 1–5, zawierają:
1)
niepowtarzalny identyfikator transakcji w ewidencji instytucji obowiązanej;
2)
datę albo datę i godzinę przeprowadzenia transakcji;
3)
dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 identyfikacja klienta ust. 1, klienta wydającego dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji;
4)
posiadane dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 identyfikacja klienta ust. 1, pozostałych stron transakcji;
5)
kwotę i walutę transakcji albo wagę i próbę złota dewizowego lub platyny dewizowej będących przedmiotem transakcji;
6)
rodzaj transakcji;
7)
tytuł transakcji;
8)
sposób wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji;
9)
numery rachunków wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji oznaczone identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN.
Art. 72. Informacje o transakcjach i transferach pieniężn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...