• Art. 74. - Zawiadomienie...
  30.11.2022
Obserwuj akt

Art. 74. przec.praniu pienięd


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1.
Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2.
Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
W zawiadomieniu podaje się:
1)
dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 identyfikacja klienta ust. 1, klienta instytucji obowiązanej przekazującej zawiadomienie;
2)
posiadane dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 identyfikacja klienta ust. 1, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niebędących klientami instytucji obowiązanej przekazującej zawiadomienie;
3)
rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania;
4)
numer rachunku prowadzonego dla klienta instytucji obowiązanej przekazującej zawiadomienie, oznaczony identyfikatorem IBAN lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;
5)
posiadane informacje, o których mowa w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi ust. 6, w odniesieniu do transakcji lub prób ich przeprowadzenia;
6)
wskazanie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności transgranicznej;
7)
posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynie zabronionym, z którego mogą pochodzić wartości majątkowe;
8)
uzasadnienie przekazania zawiadomienia.
Art. 74. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...