• Art. 77. - Formularz ide...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 77. przec.praniu pienięd


Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną

1.
W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi, art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora, art. 86 zawiadomienie Generalnego Inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, art. 89 obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ust. 8 i art. 90 zawiadomienie Generalnego Inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem, instytucja obowiązana przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.
2.
Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną zawiera:
1)
nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
2)
NIP instytucji obowiązanej;
3)
określenie rodzaju działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną;
4)
adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
5)
imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej pracownika, o którym mowa w art. 8 wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalności instytucji obowiązanej;
6)
imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, których instytucja obowiązana chce wskazać do kontaktów z Generalnym Inspektorem;
7)
nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacji Generalnemu Inspektorowi ust. 1 – w przypadku korzystania z pośrednictwa tego podmiotu.
3.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3–7, instytucja obowiązana dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.
Art. 77. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...