• Art. 79. - Rozporządzeni...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 79. przec.praniu pienięd


Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania zawiadomień oraz informacji na żądanie Generalnego Inspektora

1.
Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia, o których mowa w art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz informacje i dokumenty, o których mowa w art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w formie dokumentu elektronicznego, wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz wzór informacji, o których mowa w art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz informacji i dokumentów, o których mowa w art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora, jak również tryb ich przekazywania, mając na uwadze konieczność sprawnego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazywania.
Art. 79. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...