• Art. 98. - Kontrola nad ...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 98. przec.praniu pienięd


Kontrola nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych telekomunikacyjnych

1.
Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których mowa w art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora ust. 1 pkt 5, sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie.
2.
Generalny Inspektor przekazuje Sądowi Okręgowemu w Warszawie, w okresach półrocznych, informacje o liczbie wystąpień do instytucji obowiązanych z żądaniem przekazania lub udostępnienia posiadanych informacji lub dokumentów zawierających dane telekomunikacyjne, o których mowa w art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora ust. 1 pkt 5.
3.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Sąd Okręgowy w Warszawie może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi wystąpienie przez Generalnego Inspektora z żądaniem, o którym mowa w art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora ust. 1 pkt 5.
4.
Sąd Okręgowy w Warszawie informuje Generalnego Inspektora o wyniku kontroli w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.
5.
Do informacji przekazywanych na podstawie ust. 2 i 3 przepisu art. 99 tajemnica informacji finansowej ust. 7 nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933).
Art. 98. Kontrola nad uzyskiwaniem przez Generalnego Insp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...