• Ustawa o przeciwdziałaniu...
  25.05.2024

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obserwuj akt

Rozdział 15a. Przepisy epizodyczne

Zwalnia się z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi ust. 1 pkt 2, w przypadku transferu środków pieniężnych stanowiących wsparcie finansowe udzielone w ramach programu rządowego lub samorządowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...