• Ustawa o przenoszeniu tre...
  12.07.2024

Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2003.42.363 - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie oraz w ustawach nowelizowanych w art. 23 zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, i art. 24 zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, pojęcie "kataster nieruchomości" rozumie się tę ewidencję.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem przepisu art. 24 zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...