• § 10. - Ustalanie wartoś...
  28.05.2024

§ 10 rachun. domów makl.


Ustalanie wartości składników aktywów i pasywów, przychodów, kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych

1.
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów ustala
się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z nimi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Składnik aktywów finansowych może być skompensowany z zobowiązaniem finansowym oraz wykazywany w bilansie w kwocie netto, jeśli dom maklerski:
1)
posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty kwot ujętych w sprawozdaniu;
2)
zamierza rozliczyć transakcję w kwocie netto albo zrealizować prawo wynikające z instrumentu finansowego i jednocześnie uregulować zobowiązanie.
§ 10 Ustalanie wartości składników aktywów i pasywów, prz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...