• § 16. - Ujmowanie transa...
  19.04.2024

§ 16 rachun. fund. inw.


Ujmowanie transakcji składnikami lokat przez fundusz i wymiany walut

1.
Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz oraz zawarcie transakcji wymiany walut ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
2.
Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz oraz zawarcie transakcji wymiany walut w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w § 24 ust. 3, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.
3.
Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
4.
Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
§ 16 Ujmowanie transakcji składnikami lokat przez fundusz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...