• § 17. - Ujmowanie operac...
  22.04.2024

§ 17 rachun. fund. inw.


Ujmowanie operacji dotyczących funduszu, przeliczenia walut

1.
Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
Jeżeli operacje dotyczące funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której ogłoszony jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.
3.
W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 13 wycena aktywów i ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej ustawy, przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na walutę, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 1.
4.
W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 166 wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu ustawy, zobowiązania proporcjonalne rozlicza się na subfundusze, z zastosowaniem średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z dnia zawarcia przez fundusz umowy powodującej powstanie zobowiązania proporcjonalnego.
§ 17 Ujmowanie operacji dotyczących funduszu, przeliczeni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...