• § 21. - Naliczanie przyc...
  04.03.2024

§ 21 rachun. fund. inw.


Naliczanie przychodów odsetkowych od dłużnych papierów wartościowych i lokat bankowych, rozliczanie kosztów odsetkowych z tytułu kredytów i pożyczek

1.
Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.
2.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3.
Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
4.
Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
§ 21 Naliczanie przychodów odsetkowych od dłużnych papier... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...