• § 31. - Rok obrotowy fun...
  28.05.2024

§ 31 rachun. fund. inw.


Rok obrotowy funduszu

1.
Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.
2.
W przypadku gdy fundusz rozpocznie działalność w trakcie roku obrotowego:
1)
jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na drugi kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten rok;
2)
jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na czwarty kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do sporządzania połączonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
4.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych na czas określony, krótszy niż 12 miesięcy.
§ 31 Rok obrotowy funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...