• § 36. - Sposób sporządza...
  17.04.2024

§ 36 rachun. fund. inw.


Sposób sporządzania połączonych sprawozdań finansowych

1.
Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się, sumując odpowiednie pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
2.
Do połączonego sprawozdania finansowego nie włącza się sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które:
1)
w momencie sporządzania połączonego sprawozdania finansowego znajdują się w trakcie likwidacji;
2)
zostały zlikwidowane w trakcie okresu, za który sporządza się połączone sprawozdanie finansowe.
3.
Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiałoby to rzetelną i jasną prezentację połączonego sprawozdania finansowego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się odpowiednią informację we wprowadzeniu do połączonego sprawozdania finansowego, opisującą przyczyny włączenia sprawozdań jednostkowych subfunduszy, o których mowa w ust. 2, do połączonego sprawozdania finansowego.
§ 36 Sposób sporządzania połączonych sprawozdań finansowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...