• § 4. - Terminy przekazyw...
  20.04.2024

§ 4 rachun. fund. inw.


Terminy przekazywania przez fundusz depozytariuszowi dokumentacji opisującej przejęte przez fundusz zasady rachunkowości

1.
Fundusz przekazuje depozytariuszowi dokumentację, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy o rachunkowości, w terminach umożliwiających depozytariuszowi wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 72 obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego ustawy.
2.
Fundusz jest zobowiązany zawrzeć w dokumentacji, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy o rachunkowości, w szczególności:
1)
metody wyceny stosowane w odniesieniu do każdego rodzaju aktywów, w które fundusz może inwestować;
2)
modele wyceny, jeśli wycena aktywów funduszu będzie odbywała się z ich zastosowaniem, a w szczególności główne cechy danego modelu, powody wyboru danego modelu, dane bazowe, dane obserwowalne, założenia przyjęte w modelu i uzasadnienie ich stosowania;
3)
opis procesu oraz częstotliwość dokonywania przeglądu poszczególnych wycen aktywów funduszu niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku;
4)
zasady przeglądu danych wejściowych wykorzystanych w modelach wycen oraz częstotliwość dokonywania takiego przeglądu;
5)
opis sposobu tworzenia rezerwy na przewidywane wydatki funduszu;
6)
sposób wyboru ceny z rynku głównego.
§ 4 Terminy przekazywania przez fundusz depozytariuszowi ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...