• § 6. - Język i waluta w ...
  14.04.2024

§ 6 rachun. fund. inw.


Język i waluta w księgach rachunkowych funduszu, elementy ksiąg rachunkowych funduszu

1.
Księgi rachunkowe funduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Księgi rachunkowe funduszu, o którym mowa w art. 13 wycena aktywów i ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej ustawy, prowadzi się w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania. W przypadku gdy fundusz dokonuje zmiany waluty wykorzystywanej do wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku obrotowego.
3.
Księgi rachunkowe funduszu obejmują elementy określone w art. 13 elementy ksiąg rachunkowych ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz:
1)
rejestr uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;
2)
subrejestry uczestników subfunduszy, wydzielone w ramach rejestru uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami;
3)
rejestr certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
4)
subrejestry certyfikatów inwestycyjnych, wydzielone w ramach rejestru certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych z wydzielonymi subfunduszami.
4.
W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami księgi rachunkowe prowadzi się odrębnie dla każdego subfunduszu.
§ 6 Język i waluta w księgach rachunkowych funduszu, elem... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...