• § 7. - Zakres danych w r...
  22.04.2024

§ 7 rachun. fund. inw.


Zakres danych w rejestrze uczestników funduszu oraz subrejestrach funduszy

Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz subrejestry funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami zawierają szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, w podziale na poszczególnych uczestników funduszu, a w szczególności:
1)
dane identyfikujące uczestnika funduszu albo subfunduszu;
2)
liczbę jednostek uczestnictwa, w tym w podziale na kategorie jednostek należących do uczestnika funduszu;
3)
datę przeliczenia jednostek uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa innej kategorii, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa stanowiącą cenę przeliczenia, liczbę jednostek przeliczanych na inną kategorię oraz liczbę jednostek uczestnictwa nowej kategorii;
4)
identyfikację poszczególnych nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa;
5)
datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
6)
datę odkupienia, liczbę i wartości odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki;
7)
datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
8)
informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;
9)
informację o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa;
10)
informację o tym, czy rejestr dotyczy indywidualnego konta emerytalnego, indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych..
§ 7 Zakres danych w rejestrze uczestników funduszu oraz s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...