• § 8. - Zakres danych w r...
  15.04.2024

§ 8 rachun. fund. inw.


Zakres danych w rejestrze certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:
1)
daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji;
2)
liczby certyfikatów poszczególnych serii;
3)
rodzaju certyfikatów - imienne albo na okaziciela, ze wskazaniem ograniczeń zbywalności;
4)
w przypadku certyfikatów imiennych - danych identyfikujących posiadaczy certyfikatów oraz praw wynikających z certyfikatów, o których mowa w art. 121 certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, ustawy;
5)
liczby certyfikatów każdej emisji oraz serii wydanych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji, w tym serii;
6)
liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, ze wskazaniem serii, emisji, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty;
7)
liczby certyfikatów nieopłaconych w całości, o których mowa w art. 122 niedopuszczalność formy dokumentu dla certyfikatów inwestycyjnych, ust. 3 ustawy.
§ 8 Zakres danych w rejestrze certyfikatów inwestycyjnych... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...