• Art. 15. - Ponadzakładow...
  27.05.2024
Obserwuj akt

Art. 15. Rada Dialogu Społ.


Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy

1.
Strona pracowników i strona pracodawców Rady mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obejmujące ogół pracodawców zrzeszonych w organizacjach, o których mowa w art. 24 reprezentacja strony pracodawców ust. 1, lub grupę tych pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców, a także porozumienia określające wzajemne zobowiązania tych stron.
2.
Do układów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art 239–2411, art. 2412 rokowania przed zwarciem układu zbiorowego pracy § 1 i 3, art 241idx3–2419 § 1 i 2 oraz art 241idx10–24113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629).
Art. 15. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...