• Art. 32. - Przewodnicząc...
  17.04.2024
Obserwuj akt

Art. 32. Rada Dialogu Społ.


Przewodniczący Rady

1.
Na czele Rady stoi przewodniczący Rady.
2.
Do zadań przewodniczącego należy:
1)
zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady;
2)
reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych;
3)
kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów;
4)
wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.
3.
Przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia:
1)
15 października – informację o działalności Rady za okres swojej kadencji;
2)
31 maja – sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim.
3a.
Informacja o działalności Rady, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest podawana do wiadomości publicznej.
4.
Kadencja przewodniczącego Rady trwa 1 rok.
5.
Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem Rady, oraz strony rządowej, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów będących w składzie Rady.
6.
Wybór kolejności przewodniczenia Radzie uzgadniają strony Rady.
Art. 32. Przewodniczący Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...