• Art. 33. - Posiedzenia R...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 33. Rada Dialogu Społ.


Posiedzenia Rady i Prezydium Rady

1.
Posiedzenia Rady oraz jej Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2.
Rada, w drodze uchwały, może przekazać Prezydium Rady rozpatrzenie sprawy należącej do jej kompetencji, z wyjątkiem zadań, których realizacja przez Radę wynika z odrębnych ustaw.
Art. 33. Posiedzenia Rady i Prezydium Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...