• Art. 36. - Regulamin Rad...
  17.04.2024
Obserwuj akt

Art. 36. Rada Dialogu Społ.


Regulamin Rady

Rada uchwala swój regulamin, określający:
1)
tryb i sposób pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz Prezydium Rady;
2)
tryb powoływania i sposób funkcjonowania zespołów problemowych, o których mowa w art. 34 zespoły problemowe Rady;
3)
formę i sposób udostępniania komunikatu, o którym mowa w art. 35 jawność posiedzeń Rady ust. 3;
4)
sposób informowania o przebiegu posiedzeń Rady;
5)
sposób zapraszania do udziału w pracach Rady przedstawicieli z głosem doradczym;
6)
tryb powoływania i zadania sekretarzy Prezydium Rady;
7)
organizację, sposób działania i tryb pracy Biura Rady Dialogu Społecznego;
8)
zasady współpracy Rady z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w zakresie wskazanym w ustawie.
Art. 36. Regulamin Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...