• Art. 47. - Skład WRDS
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 47. Rada Dialogu Społ.


Skład WRDS

1.
W skład WRDS wchodzą:
1)
marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej;
2)
przedstawiciele organizacji, o których mowa w art. 23 reprezentacja strony pracowników ust. 1, wskazani przez jej organ statutowy – jako przedstawiciele strony pracowników;
3)
przedstawiciele organizacji, o których mowa w art. 24 reprezentacja strony pracodawców ust. 1, wskazani przez jej organ statutowy – jako przedstawiciele strony pracodawców;
4)
wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej.
2.
WRDS może zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa.
3.
Liczbę przedstawicieli każdej z organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wchodzących w skład WRDS ustalają wspólnie strony pracowników i strony pracodawców w drodze uchwały.
4.
Członków WRDS powołuje i odwołuje marszałek danego województwa, na wniosek organizacji i instytucji, o których mowa w ust. 1.
5.
Szczegółowy tryb działania WRDS określa regulamin WRDS.
6.
Obsługę WRDS zapewnia biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego, będące komórką organizacyjną urzędu obsługującego marszałka województwa.
7.
Biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego w zakresie prac związanych z funkcjonowaniem WRDS wykonuje zadania zlecone przez prezydium WRDS.
Art. 47. Skład WRDS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...