• Art. 86. - Regulacje prz...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 86. Rada Dialogu Społ.


Regulacje przejściowe i dostosowujące

Organizacje związkowe i organizacje pracodawców, których reprezentatywność została stwierdzona na podstawie orzeczenia sądowego, o którym mowa w art. 8 tryb rozpoznawania wniosków organizacji związkowych o stwierdzenie ich reprezentatywności ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, utrzymują swoją reprezentatywność do końca okresu, o którym mowa w art. 8 tryb rozpoznawania wniosków organizacji związkowych o stwierdzenie ich reprezentatywności ust. 3 tej ustawy.
Art. 86. Regulacje przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...