• Art. 88. - Regulacje prz...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 88. Rada Dialogu Społ.


Regulacje przejściowe i dostosowujące

1.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:
1)
w części 31 – Praca:
a) 2016 – 1 698,66 tys. zł,
b) 2017 – 1 688,33 tys. zł,
c) 2018 – 1 730,54 tys. zł,
d) 2019 – 1 772,07 tys. zł,
e) 2020 – 1 814,6 tys. zł,
f) 2021 – 1 858,15 tys. zł,
g) 2022 – 1 975,75 tys. zł,
h) 2023 – 4 019 tys. zł,.
i) 2024 – 4 673 tys. zł,
j) 2025 – 5 189 tys. zł;
2)
w części 85 – Wojewodowie:
a) 2016 – 745 tys. zł,
b) 2017 – 760,65 tys. zł,
c) 2018 – 3 200,00 tys. zł,
d) 2019 – 3 273,00 tys. zł,
e) 2020 – 3 355,44 tys. zł,
f) 2021 – 3 439,33 tys. zł,
g) 2022 – 3 525,31 tys. zł,
h) 2023 – 3 613,44 tys. zł,
i) 2024 – 3 703,78 tys. zł,
j) 2025 – 3 796,37 tys. zł.
1a.
W latach 2026–2035 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:
1)
w części 31 – Praca:
a) 2026 – 5 509 tys. zł,
b) 2027 – 5 932 tys. zł,
c) 2028 – 6 122 tys. zł,
d) 2029 – 6 459 tys. zł,
e) 2030 – 6 663 tys. zł,
f) 2031 – 7 015 tys. zł,
g) 2032 – 7 234 tys. zł,
h) 2033 – 7 596 tys. zł,
i) 2034 – 7 826 tys. zł,
j) 2035 – 8 204 tys. zł;
2)
w części 85 – Wojewodowie:
a) 2026 – 3 914 tys. zł,
b) 2027 – 4 012 tys. zł,
c) 2028 – 4 112 tys. zł,
d) 2029 – 4 215 tys. zł,
e) 2030 – 4 320 tys. zł,
f) 2031 – 4 428 tys. zł,
g) 2032 – 4 539 tys. zł,
h) 2033 – 4 653 tys. zł,
i) 2034 – 4 769 tys. zł,
j) 2035 – 4 888 tys. zł.
2.
W przypadku wykorzystania przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, ponoszonych przez Biuro Rady Dialogu Społecznego oraz wojewódzkie rady dialogu społecznego, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy.
3.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków oraz wdrożenia mechanizmu korygującego będzie minister właściwy do spraw pracy, w zakresie części budżetowej 85 – Praca, oraz wojewodowie, w zakresie części budżetowej – Wojewodowie.
Art. 88. Regulacje przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...