• § 1. - Zakres regulacji ...
  18.07.2024

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Stan prawny aktualny na dzień: 18.07.2024

Dz.U.2023.0.1115 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Obserwuj akt

§ 1 Reg.jedn.prokuratury


Zakres regulacji rozporządzenia

Rozporządzenie określa:
1)
wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych:
a) Prokuratury Krajowej,
b) Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zwanych dalej „wydziałami zamiejscowymi”, oraz prokuratur regionalnych,
c) pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
2)
organizację pracy i sposób kierowania pracą;
3)
dysponentów środków budżetowych;
4)
formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje;
5)
tryb załatwiania spraw osobowych;
6)
organizację pracy organów kolegialnych;
7)
szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach karnych;
8)
sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz w sprawach o wykroczenia;
9)
szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi;
10)
tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
11)
sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 3 realizacja zadań prokuratury § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, zwanej dalej „ustawą”;
12)
tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków;
13)
sposób utrzymywania kontaktów z mediami.
§ 1 Zakres regulacji rozporządzenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...