• § 168. - Wyznaczenie pod...
  18.07.2024
Obserwuj akt

§ 168 Reg.jedn.prokuratury


Wyznaczenie podejrzanemu obrońcy z urzędu

1.
Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że podejrzany nie jest w stanie ponieść kosztów obrony, prokurator powinien pouczyć go o treści art. 78 żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu § 1 k.p.k.
2.
Po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających wyznaczenie obrońcy z urzędu w myśl art. 79 przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego § 1 i 2 k.p.k. prokurator niezwłocznie występuje z odpowiednim wnioskiem do prezesa właściwego sądu.
3.
W razie wydania przez biegłych opinii, o której mowa w art. 79 przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego § 4 k.p.k., prokurator występuje do prezesa sądu o cofnięcie wyznaczenia obrońcy, chyba że zachodzą inne okoliczności przemawiające za tym, aby podejrzany miał obrońcę wyznaczonego z urzędu.
§ 168 Wyznaczenie podejrzanemu obrońcy z urzędu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...