• § 18. - Biuro Bezpieczeń...
  18.07.2024
Obserwuj akt

§ 18 Reg.jedn.prokuratury


Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1.
Do zadań Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy w szczególności:
1)
zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Prokuraturze Krajowej;
2)
zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne w Prokuraturze Krajowej;
3)
przeprowadzanie postępowań sprawdzających w zakresie właściwości Biura;
4)
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)
kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
w Prokuraturze Krajowej oraz w podległych jednostkach;
6)
okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
7)
zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Krajowej;
8)
(uchylony)
9)
realizowanie przedsięwzięć z zakresu obronności państwa, zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej w Prokuraturze Krajowej oraz koordynowanie tej działalności w podległych jednostkach;
10)
zapewnienie możliwości zdeponowania broni palnej i amunicji na terenie obiektów Prokuratury Krajowej, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 40 środki bezpieczeństwa w budynkach prokuratur § 3 ustawy.
1a.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, w podległych jednostkach, zarządza Prokurator Krajowy, określając jej zakres.
2.
Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego kieruje Dyrektor, który równocześnie wykonuje obowiązki Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, podlegający Prokuratorowi Krajowemu.
3.
W skład Biura wchodzi Kancelaria Tajna.
§ 18 Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...