• § 29. - Struktura organi...
  23.07.2024
Obserwuj akt

§ 29 Reg.jedn.prokuratury


Struktura organizacyjna prokuratury okręgowej

1.
W skład prokuratury okręgowej mogą wchodzić w szczególności następujące komórki organizacyjne:
1)
Wydział Śledczy;
2)
Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
3)
Wydział Organizacyjno-Sądowy;
4)
Wydział Budżetowo-Administracyjny.
2.
W prokuraturze okręgowej mogą być utworzone działy obejmujące zakresem swojej właściwości:
1)
prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
2)
prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):
a) o skomplikowanym stanie faktycznym lub
b) jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 czyn zabroniony § 5 k.k.
3.
Jeżeli w prokuraturze okręgowej nie zostały utworzone działy, o których mowa w ust. 2, prokurator okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie spraw, o których mowa w tym przepisie, jednemu lub kilku prokuratorom.
4.
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być utworzone inne komórki organizacyjne niż określone w ust. 1.
5.
Szczegółowy podział na komórki organizacyjne w prokuraturze okręgowej wraz ze wskazaniem zadań określa właściwy prokurator okręgowy, o ile Prokurator Krajowy zawiadomiony o projekcie podziału nie zgłosi sprzeciwu.
§ 29 Struktura organizacyjna prokuratury okręgowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...