• § 83. - Formułowanie oce...
  18.07.2024
Obserwuj akt

§ 83 Reg.jedn.prokuratury


Formułowanie ocen kontrolowanej jednostki

1.
Przy formułowaniu ocen bierze się pod uwagę ustalenia dotyczące zwłaszcza:
1)
prawidłowości czynności procesowych;
2)
sprawności i poziomu prowadzonych albo nadzorowanych postępowań;
3)
wszechstronności oraz dokładności w zakresie ustaleń faktycznych;
4)
przestrzegania terminów procesowych;
5)
trafności podejmowanych decyzji oraz poziomu sporządzanych orzeczeń i innych pism procesowych;
6)
aktywności i poziomu wystąpień prokuratorskich w postępowaniu sądowym;
7)
prawidłowości oceny orzeczeń sądowych i praktyki odwoławczej.
2.
Za oczywiście rażące uchybienia w pracy uważa się zwłaszcza:
1)
znaczną i zawinioną przewlekłość postępowania;
2)
bezpodstawny wniosek o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania lub podjęcie przez prokuratora innej bezpodstawnej decyzji w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
3)
bezpodstawne postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze;
4)
nieuzasadniony akt oskarżenia;
5)
oczywiście niesłuszny wniosek w zakresie wymiaru kary;
6)
niezaskarżenie oczywiście niesłusznego orzeczenia sądowego;
7)
zawinione niewykonanie polecenia przełożonego co do treści czynności lub niezachowanie terminu zawitego.
3.
Przy formułowaniu ogólnej oceny kontrolowanej jednostki uwzględnia się ponadto:
1)
stan kadrowy i warunki pracy jednostki objętej kontrolą;
2)
stopień obciążenia sprawami jednego pracownika;
3)
odsetek skomplikowanych spraw;
4)
liczbę oraz zasadność skarg na prokuratorów i pracowników sekretariatu prokuratury.
4.
Przy ustalaniu wyników wizytacji ocenia się poszczególne działy pracy oraz całokształt funkcjonowania kontrolowanej jednostki, określając, czy i w jakim stopniu wywiązuje się ona z ustawowych zadań, z uwzględnieniem wyników poprzedniej kontroli.
§ 83 Formułowanie ocen kontrolowanej jednostki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...