• § 61. - Ponowny przydzia...
  28.11.2023
Obserwuj akt

§ 61 Reg. urzęd.sądów pow


Ponowny przydział sprawy przydzielonej wyłączonemu referentowi

1.
Jeżeli w wyniku zastosowania zasad określonych w przepisach niniejszego oddziału sprawa została przydzielona referentowi, który został wyłączony, dokonuje się ponownego przydziału sprawy. SLPS przydziela wyłączonemu referentowi dodatkową sprawę w tej samej kategorii.
2.
SLPS przydziela referentowi dodatkową sprawę tej samej kategorii, jeżeli sprawa została zakończona:
1)
przekazaniem sprawy do innego sądu lub innego wydziału tego samego sądu, lub przekazaniem na podstawie art. 618 postępowanie o zniesienie współwłasności § 2 K.p.c.;
2)
zwrotem pisma wszczynającego sprawę, z wyłączeniem zwrotu aktu oskarżenia oskarżycielowi publicznemu;
3)
połączeniem ze sprawą innego referenta;
4)
przez zastępcę, o którym mowa w § 69 i § 70;
5)
zarządzeniem o zakreśleniu sprawy wskutek jej omyłkowego zarejestrowania;
6)
(uchylony)
7)
odrzuceniem apelacji lub zażalenia.
§ 61 Ponowny przydział sprawy przydzielonej wyłączonemu r... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...