• Art. 8. - Wybór Przewodn...
  23.04.2024

Art. 8. Regul. ETPC


Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Trybunału oraz Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Sekcji

1.
Zgromadzenie plenarne Trybunału wybiera swojego Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczących Sekcji na okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że okres taki nie może przekraczać czasu trwania ich kadencji jako sędziów.
1bis.
Dla celów jakichkolwiek wyborów przypadających w roku 2015 po wejściu w życie niniejszego postanowienia , znajduje zastosowanie następująca reguła przejściowa: kadencja każdego Przewodniczącego Sekcji wybranego w tym okresie wynosi trzy lata, o ile jego kadencja jako sędziego nie wygasa przed tą datą.
2.
W ten sam sposób każda Sekcja wybiera na okres trzech lat Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego Sekcji, gdy ten jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków.
3.
Sędzia wybrany zgodnie z ustępem 1 lub 2 powyżej może zostać wybrany ponownie, jednak tylko raz na stanowisko na tym samym szczeblu. Niniejsze ograniczenie liczby kadencji nie stoi na przeszkodzie temu, by sędzia sprawujący wyżej opisany urząd w dniu wejścia w życie niniejszej zmiany do Artykułu 8 został jednokrotnie ponownie wybrany na stanowisko na tym samym szczeblu.
4.
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący sprawują urząd do czasu wyboru ich następców.
5.
Wybory, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, odbywają się w drodze tajnego głosowania. W głosowaniu tym uczestniczą jedynie obecni sędziowie z wyboru. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów oddanych , przeprowadza się kolejne głosowanie (głosowania), aż do uzyskania bezwzględnej większości głosów przez jednego z kandydatów. Po każdym głosowaniu wyklucza się każdego kandydata, który uzyskał mniej niż pięć głosów; jeżeli więcej niż dwóch kandydatów uzyskało pięć głosów lub więcej, wyklucza się również kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli więcej niż jeden kandydat jest w takiej sytuacji, wyklucza się jedynie kandydata ostatniego w porządku pierwszeństwa, zgodnie z Artykułem 5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch kandydatów w ostatnim głosowaniu, wybiera się sędziego, któremu służy pierwszeństwo zgodnie z Artykułem 5.
6.
Zasady określone w poprzednim ustępie stosuje się do wyborów, o których mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu. Jednakże, jeżeli do uzyskania przez któregoś z kandydatów bezwzględnej większości głosów konieczna jest więcej niż jedna tura głosowania, po każdej turze wyklucza się jedynie kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
Art. 8. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Try... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...