• § 12. - Wykluczenie inst...
  17.04.2024
Obserwuj akt

§ 12 reg. ASO


Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu

1.
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe
z obrotu:
1)
na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym
zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2)
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3)
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania,
4)
wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5)
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego
podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych
z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
w alternatywnym systemie:
1)
w przypadkach określonych przepisami prawa,
2)
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3)
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4)
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia
o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
3.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami
finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia
§ 11 ust. 1.
§ 12 Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...