• § 17a. - Zakaz udostępni...
  01.06.2023
Obserwuj akt

§ 17a reg. ASO


Zakaz udostępniania i publikowania informacji przed opublikowaniem

1.
Przed opublikowaniem informacji, o których mowa w § 17 ust. 1, emitent nie może udostępniać tych informacji ani publikować ich w żaden inny sposób.
2.
Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie narusza przekazywanie informacji innym osobom, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania emitenta, a jednocześnie zostało zapewnione, że osoby, którym taka informacja została przekazana, zachowają jej poufność. W przypadku gdy informacja stanowi informację poufną, o której mowa w art. 154 uchylony, ust. 1 Ustawy o obrocie, jej udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w art. 156 uchylony, ust. 6 tej ustawy.
3.
Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów, o których mowa w § 17 ust. 3a.
4.
W przypadku stwierdzenia, że emitent nie opublikował informacji wymaganej zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania danej informacji wraz z podaniem przyczyn braku wcześniejszego jej opublikowania.
§ 17a Zakaz udostępniania i publikowania informacji przed... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...