• § 3[2]. - Wyłączenia obo...
  30.03.2023
Obserwuj akt

§ 3idx2 reg. ASO


Wyłączenia obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego

1.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się
w przypadku, gdy instrumenty finansowe emitenta objęte wnioskiem
o wprowadzenie, są przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym.
2.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się także w przypadku, gdy instrumenty finansowe emitenta objęte wnioskiem o wprowadzenie, były przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym, jeżeli wniosek ten został złożony najpóźniej następnego dnia po dniu wykluczenia tych instrumentów z obrotu na rynku regulowanym.
3.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego inne instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., o ile emitent, zgodnie z właściwymi przepisami,
przekaże do publicznej wiadomości raport zawierający co najmniej informacje, o których mowa w Rozdziale 4 Oddziale 3 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 3idx2 Wyłączenia obowiązku sporządzenia dokumentu infor... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...