• § 4. - Pozyskiwanie dany...
  28.05.2024
Obserwuj akt

§ 4 rejestr granic


Pozyskiwanie danych przestrzennych PRG

1.
Dane przestrzenne PRG pozyskuje się w układzie współrzędnych PL-2000 lub PL-1992 i przechowuje się w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
2.
Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na powierzchni elipsoidy odniesienia, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, na podstawie granic, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a–c oraz n–p.
3.
Obiektom przestrzennym PRG nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem „PRG”;
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
4.
Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
§ 4 Pozyskiwanie danych przestrzennych PRG - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...