• § 6. - Aktualizacja PRG
  02.04.2023
Obserwuj akt

§ 6 rejestr granic


Aktualizacja PRG

1.
Aktualizacji PRG dokonuje się z urzędu w zakresie:
1)
granic państwa – na podstawie:
a) umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) dokumentacji przekazanej Głównemu Geodecie Kraju przez Straż Graniczną oraz właściwe organy administracji
morskiej;
2)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale;
3)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych – na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez starostów do systemu ZSIN;
4)
adresów oraz ich lokalizacji przestrzennej – na podstawie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku z aktualizacją tej ewidencji;
5)
granic jednostek podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d–h, oraz danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 – na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej;
6)
podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. i–q – na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej.
2.
Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych:
1)
w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę;
2)
w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji lub danych przez właściwe organy administracji publicznej;
3)
na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz danymi dostępnymi w systemie ZSIN.
3.
Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania zmian.
§ 6 Aktualizacja PRG - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...