• Art. 14. - Zawiadomienie...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 14. restr.fin.przeds.i b


Zawiadomienie o wszczęciu bankowego postępowania ugodowego

1.
Bank ogłasza o wszczęciu bankowego postępowania ugodowego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w siedzibie banku i jego oddziałach, a także w siedzibie dłużnika.
2.
Bankowe postępowanie ugodowe uważa się za wszczęte w dniu pierwszego ogłoszenia prasowego, o którym mowa w ust. 1.
3.
O wszczęciu bankowego postępowania ugodowego bank odrębnie zawiadamia:
1)
wszystkich wierzycieli, o których mowa w art. 9 wniosek o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego ust. 1 pkt 4;
2)
właściwe organy podatkowe;
3)
Ministra Przekształceń Własnościowych.
4.
Do zawiadomienia wierzycieli mających wierzytelności zabezpieczone zastawem bądź hipoteką bank dołącza zapytanie o zgodę na objęcie ich wierzytelności bankowym postępowaniem ugodowym. Brak odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza odmowę objęcia bankowym postępowaniem ugodowym wierzytelności objętej zastawem lub hipoteką.
Art. 14. Zawiadomienie o wszczęciu bankowego postępowania... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...