• Art. 53. - Obowiązki ban...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 53. restr.fin.przeds.i b


Obowiązki banków po otrzymaniu środków na powiększenie funduszy własnych

1.
Banki, które otrzymają środki w trybie określonym w art. 54 rozporządzenie w sprawie przekazania bankom obligacji skarbowych i środków pieniężnych, nie mogą udzielać kredytów oraz gwarancji dłużnikom, których kredyty zostały wyodrębnione zgodnie z art. 52 warunki przekazania środków na powiększenie funduszy własnych i rezerw banków ust. 2 pkt 2, poza przypadkiem, gdy dostarczenie nowych środków wynika z postanowień ugody bankowej albo gdy dłużnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, termin, w którym banki, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są sprzedać nie zaspokojone wierzytelności wobec dłużników, których kredyty były wyodrębnione zgodnie z art. 52 warunki przekazania środków na powiększenie funduszy własnych i rezerw banków ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których:
1)
z dłużnikiem została zawarta ugoda lub układ;
2)
dłużnik został postawiony w stan upadłości;
3)
wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne w trybie art. 37 ust. 2 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub art. 18a pojęcie likwidacji ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152);
4)
dłużnik przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w pełni na bieżąco spłaca kredyt;
5)
dłużnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Art. 53. Obowiązki banków po otrzymaniu środków na powięk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...