• Art. 9. - Wniosek o wszc...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 9. restr.fin.przeds.i b


Wniosek o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego

1.
Do wniosku o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego dłużnik powinien dołączyć:
1)
propozycje ugodowe, w szczególności założenia uzdrowienia gospodarki dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
2)
bilans z rachunkiem wyników;
3)
wyciąg z rejestru;
4)
spis wierzycieli, w tym zagranicznych, ze wskazaniem imion, nazwisk lub firm i adresów oraz wymienieniem wierzytelności i terminów ich płatności, z oznaczeniem wierzytelności zabezpieczonych zastawem bądź hipoteką;
5)
wykaz udzielonych poręczeń;
6)
wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi;
7)
spis podmiotów zobowiązanych względem dłużnika, z wymienieniem należności i terminów ich płatności;
8)
propozycje potrąceń według zasad, o których mowa w art. 13 potrącenia wierzytelności i zobowiązań dłużnika przez zawarciem ugody bankowej.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem bankowego postępowania ugodowego mają być wierzytelności, o których mowa w art. 6 zakres podmiotowy bankowego postępowania ugodowego ust. 2, z tym że:
1)
w miejsce wyciągu z rejestru dłużnik dołącza decyzję organu założycielskiego o likwidacji państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
2)
dane określone w ust. 1 pkt 2 i 4-7 dotyczą zlikwidowanego przedsiębiorstwa.
3.
Jeżeli dłużnikiem jest państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, propozycje ugodowe, uwzględniające również program zagospodarowania majątku po przejęciu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wymagają zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4.
Jeżeli dłużnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, propozycje ugodowe uwzględniają program zagospodarowania majątku po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
Art. 9. Wniosek o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...