• Ustawa o restrukturyzacji...
  17.04.2024

Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2018.0.1439 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 80, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 04.03.1993 r. - Dz.U. z 1993 r. poz. 82]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...